Současnost

 

Filozofie a poslání mateřské školy

 

·        Doplňovaní a rozšiřování výchovy započaté v rodině a uskutečňování všestranného rozvoje dítěte z hlediska zdraví tělesného, duševního a společenského.

·   Zprostředkovávání životních zkušenosti na základě individuálních potřeb a zájmů jednotlivých dětí, v přívětivém a radostném prostředí, s ohledem na tradice mateřské školy.

Posláním naší pětitřídní mateřské školy s kapacitou 135 dětí je zajišťovat ve spolupráci s rodinou předškolní vzdělávání a výchovu s důrazem na integrované vzdělávání a vědomím, že vzdělávání zasahuje vždy celou osobnost dítěte -  po stránce fyzické, psychické i sociální.

Důležitým úkolem je  rozvoj  učení i poznání, které ovlivňují  postoje i hodnoty dítěte.

Naše třídy:

Sluníčka -  pro děti 2-3 roky.Adaptační třída zaměřená na postupné získávání dovedností a návyků, potřebných k rozvíjení dalších stránek osobnosti dítěte.

Včeličky - pro děti 3- 4 roky. Běžná třída zaměřená  na enviromentální výchovu a pohybové aktivity dět

Broučci - pro dětí 3-7 let. Smíšená třída se zaměřením na enviromentální  výchovu a pohybové aktivity.

Motýlci - pro děti 3-7 let. Smíšená třída se zaměřením na enviromentální výchovu a pohybové aktivity.

Rybičky - pro děti 4-7 let. Rošířená výuka anglického jazyka, enviromentální výchova, polytechnické aktivity. Třída je určena pro starší děti bez výrazných logopedických vad.

 

 
 
přijďte za námi
přijďte za námi Stará cesta č. 1832
755 01 VSETÍN
Česká republika
napište nám, nebo zavolejte
napište nám, nebo zavolejte telefon MŠ: 571 431 788
školní jídelna: 571 431 789
e-mail: reditelka@msluh.cz